KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz Kültür Merkezi Kafeterya İşletmesinin Kiralama işi İhale İlanı (2022-2025)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Kafeteryanın işletilmesi, 2886 sayılı kanunun  51/g maddesi doğrultusunda kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ihale dokümanı idarenin Kurum adresinde görülebilir ve ihale dosyası alımı için Müdürlüğümüze başvurulmasi gerekmektedir. İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız başvurunuzu en geç 11/05/2022 tarihi saat 14:00’e kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız;  ihaleye şahsen, tüzel kişiliklerde yetkili ortak, vekaleten katılacaklar noter tasdikli vekalet onayı ile birlikte katılmanız gerekmektedir. 100,00 (Yüz) TL. olan ihale dokümanı bedelini  Ziraat Bankası Kurum Tahsilatından Dosimm Merkez Müdürlüğü 70.00.01 gelir koduna yatırarak, ihale bilgisi açıklama olarak yazdırıldıktan sonra alınacak dekont karşılığı Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şubesinden almanız gerekmektedir.

Şartname için aşağıdaki linke lütfen...

Şartname.pdf