KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arabuluculuk Komisyonu

30439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 18. maddesinin 2. fıkrasında geçen "idare arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta ve telefon numarasını bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yayınlar" ibaresi gereği Müdürlüğümüzce oluşturulan Arabuluculuk Komisyonuna ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

arabulucluk3.png

İletişim Bilgileri

Telefon                     : (0352)  222 03 63
Faks                           : (0352)  232 25 81
Elektronik Posta  : iktm38@kulturuizm.gov.tr
Adres                        : Hunat Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No:42 Melikgazi/Kayseri