KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arabuluculuk Komisyonu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3. maddesi ile; Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda" arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilerek 01/01/2018 tarihinden itibaren zorunlu arabuluculuk müessesesi hayata geçirilmiş olup, bu konuda 28/08/2019 tarihli ve 677787 sayılı Bakan Oluru ile iş uyuşmazlıkları yönünden, arabuluculuk sürecinin kısalığı dikkate alınarak, gerekli bilgi ve belgelerin temini ve müzakere sürecinin sağlıklı işleyebilmesi noktasında yaşanabilecek aksaklıkları bertaraf edebilmek adına iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk komisyonlarının merkez ve taşra arabuluculuk komisyonları şeklinde yeniden oluşturulması gereği,

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerdeki İş Uyuzmaşlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Komisyonuna ait bilgiler aşağıdaki gibidir.İletişim Bilgileri

Telefon                 : (0352)  222 03 63
Faks                     : (0352)  232 25 81
Elektronik Posta  : iktm38@kulturuizm.gov.tr
Adres                   : Hunat Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No:42 Melikgazi/Kayseri