KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Duyuru

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin

D U Y U R U

"Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilecek kültürel etkinliklere ilişkin mali destek başvuruları, COVID 19 salgını yayılımının önlenmesi amacıyla Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.03.2020 tarihli ve 281646 sayılı yazısı gereğince, ikinci bir talimata kadar durdurulmuştu.

Bu defa; İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “ Haziran ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi”nin 6. Maddesinde yer alan hükümler ile COVID-19 genel salgın tedbirleri doğrultusunda ve yine etkinlik yapacak yerin Mülki Amirlerinin sorumluluğunda ve uygun görmesi halinde, etkinlik başlangıç tarihlerinin 15 Haziran 2021 sonrası olması koşuluyla, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği hükümleri de dikkate alınarak belediyeler, dernekler ve vakıflar, mahalli idare birlikleri ile il özel idarelerince konuyla ilgili mali destek başvurusu yapılabileceği Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün 04/06/2021 tarihli Valilik havaleli 1424584 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

 

Yönetmelik için lütfen....

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11189&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5