KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifikalandırma İşleri

Bilindiği üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 44 üncü maddesi ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülen sertifika işlemlerinde başvuru sahiplerinin, işlem ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontunu ve mevzuatta sayılan diğer belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

Vatandaşın hizmete ulaşmasını kolaylaştırmak ve dijital dönüşümü sağlamak adına işlem başvurusunun e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayan tedbirler alınmış ve başvuru belgelerinin çevrimiçi olarak sisteme kaydedilmesi mümkün hale getirilmişti. Bununla birlikte işlemlere ilişkin başvuru ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı sistem üzerinden kontrol edilemediğinden, başvuru sahipleri ödemeyi kanıtlayıcı dekontları ibraz etmek zorunda kalmaktaydı.

Konuya ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızın müştereken yürüttüğü çalışma neticesinde, sertifika işlemi ücretinin e-tahsilat sistemi ile  ödenmesine imkân sağlayan dijital geliştirmeler yapılmıştır.

Uygulamanın vatandaşın erişimine sunulması ile birlikte başvuru sahipleri sertifika ödemelerini, başvurunun tamamlanmasının ardından adına belge düzenlenecek kişinin T.C.Kimlik Numarası(Gerçek Kişiler)/Vergi Kimlik Numarası (Kamu Kurumu, Şirket, Dernek,Vakıf, Sendika vb.) ile Kamu Bankalarının ( Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Bank, Vakıf Katılım Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) internet bankacılığı, ATM veya gişeleri ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı mal müdürlükleri ve muhasebe müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebilecektir. Böylece işlem ücretlerinin yatırıldığını ispat eden kayıtlar dijital ortamda saklanabilecektir.

Bu çerçevede, sertifika işlemlerini gerçekleştiren Müdürlüğünüz yetkili personelinin yeni başvuru/kontrol bekleyenler ekranında görünen başvurular ancak işlem ücretleri ödenmiş olması koşulu ile bu ekranda görünebileceğinden, işlem ücretinin e-tahsilat sistemi üzerinden ödenmesinin başlayacağı 15.12.2020 tarihi itibariyle başvuru sahiplerinden banka dekontunun taranmasına ve aslının ya da onaylı örneğinin gönderilmesinin talep edilmesine lüzum kalmayacaktır.