KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Kitap ve Okuyucu Sayıları

Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi, 20 ilçe ve Şube Kütüphaneleri

01.01.-31.12.2018  Tarihleri Arası Kitap-Okuyucu Sayısı

Kitap Sayısı

75.Yıl ve Şube Kütüph.           :           130.856

İlçe Kütüpaheleri                     :           189.302

Toplam                                   :           320.158

Okuyucu Sayısı

Kız                   :           540.859

Erkek              :           479.453

TOPLAM       :           1.020.312