KAYSERİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı Yapıldı

Kütüphaneler arası iletişim ve işbirliğinin sağlanması, il ve ilçelerde bulunan kütüphanelerin sorunlarının yerlerinde belirlenmesi ve çözülmesi amacıyla yılda iki kez yapılan, 2018 yılının ilk Kütüphaneler Arası Eşgüdüm Toplantısı Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantı İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Öztürk, Ayniyat Saymanı Dilek ÖZKAN, Kütüphanelerden sorumlu Ülker HIZARCI, 75.Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan UYGUN ve tüm ilçe halk kütüphaneleri müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda; bina onarımları, malzeme durumu, kütüphane açma-kapama-birleştirme teklifleri, yerinden materyal alımı, ciltleme işleri, teknik hizmetlerde karşılaşılan sorunlar, ayıklama ve düşüm işlemleri, ortak kültürel etkinlikler, derleme hizmetleri, kütüphaneler arası işbirliği vb. konular gündeme alınarak görüşüldü.

Toplantıda söz alan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet TAYMUŞ,

Dünya turizminde önemli bir sıraya yerleşerek güçlü bir turizm ülkesi olan ülkemiz, kültür varlıklarının ve tarih mirasımızın korunmasına, yaşatılmasına ve tanıtılmasına öncelik verilerek uygulanan politikalarla kültür alanında da saygın bir konuma ulaşma yolundadır. Sürdürülebilirlik ve koruma – kullanma ilkeleri doğrultusunda uygulanan kültür ve turizm politikalarının temel hedefi; Ülkemizi muasır medeniyet seviyesini aşmış  ve insanlığa kendine özgü katkılarını sunan saygın ve güçlü bir ülke olarak ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve markası haline gelmektedir. Bu temel amaca bağlı olarak belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda Bakanlığımız ve Kamu Kurumları tarafından gerçekleştirilen kültür ve turizm yatırım projeleri ve faaliyetlerde etkin işbirliği ve eşgüdüm sağlanması büyük önem göstermektedir. Bu eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması halinde ilimiz kültür turizmi daha iyi yerlere gelecektir.

Bu toplantıda da  sorunları yerinde görerek çözüm yolu bulmaya yada çözmeyi amaçlanmaktadır. Yapılan her toplantı sonrası çözüme kavuşturulan ve kavuşturulamayan konular Kütüphaneler Eşgüdüm Toplantısı Tutanağı ile kayıt altına alınarak elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir. dedi.

  • 1-1 (1).JPG
  • 1-1 (2).JPG
  • DSC_0004.JPG
  • DSC_0009.JPG
  • DSC_0011.JPG